Riaditeľ leteckého dňa

Roman Benedek

0903 952137

 

Organizačno – technické zabezpečenie leteckého dňa

Hana Hlubocká

0903 474 242

Pavol Slovák

0903 257 644

Branislav Saga

0903 724 000

Roman Benedek

0903 952 137

Komunikácia a kontakt s médiami

Roman Benedek

0903 952 137

 

Registrácia a inormácie pre pilotov

Ondrej Somorovský

0904 064 340

 

e-mail : lzdvsk@gmail.com

Add Comment

Phone: +421 0903 474 242, +421 0903 257 644
Hlavná 39, 900 90, Dubová