Príjazd a parkovanie na letisku Previous item Bratislava Region Tourism... Next item Ukážky z programu – Stearman

Príjazd a parkovanie na letisku

Príjazdy, výjazdy a celková organizácia parkovania. Pokiaľ sa k nám chystáte, prosím nevynechajte tento článok.

Príjazd

Na podujatie Letecký deň Dubová 2017 sa dostanete dvoma spôsobmi – po ceste II/502 BA – Častá, Trstín  a po ceste II/504 BA – Budmerice, Trnava. Miesta odbočenia na letisko budú vyznačené dopravným značením a koordinované hliadkami dopravnej polície.

Upozornenie:

 

1/ – príjazd bude možný z obidvoch strán – od Dubovej (II/502) aj od Budmeríc (II/504)

2/ – vstupné sa bude vyberať až po zaparkovaní na stanovištiach po východe z parkoviska. (parkovanie je bezplatné)

– výjazd po celý čas trvania podujatia bude smerovaný na Budmerickú cestu (II/504) a po ukončení podujatia o 17,00 bude otvorený aj výjazd smerom na Dubovú.

Parkovanie

Pre návštevníkov je  zabezpečené kapacitne dostatočne veľké parkovisko s dvoma vjazdmi , ktoré by mali umožniť plynulý príjazd na parkovisko a pohodlné zaparkovanie. Jeden vjazd je umiestnený cca 350 metrov od odbočky z regionálnej cesty II/ 504 BA – Budmerice, Trnava. Druhý  vjazd na príjazde od Dubovej, cca 2 km od odbočenia z cesty II/502. Pri parkovaní vozidiel myslíme na rodiny s deťmi a na návštevníkov so zníženou mobilitou, ktorých  vozidlá parkovacia služba umiestni na parkovacie miesta  čo najbližšie k vstupom na letisko. Parkovanie pre všetkých je bezplatné.

Organizáciu dopravy a parkovania  si možno pozrieť na organizačnej schéme Leteckého dňa- tu.

Prosíme  aby ste sa pri príjazde na podujatie riadili dopravnými značkami umiestnenými na príjazdovej ceste k letisku, nezastavovali a neodstavovali svoje autá a rešpektovali pokyny usporiadateľov.

 

Odporúčanie:

I napriek uskutočneným opatreniam, odporúčame všetkým, ktorí sa rozhodli navštíviť Letecký deň Dubová 2017, aby si nenechávali príchod na poslednú chvíľu. I napriek tomu, že oficiálny program začína  o 12,00, už od 9,00 je areál letiska otvorený pre verejnosť. Otvorené sú predajné stánky a k dispozícii budú aj  atraktivity a program pre deti, ktoré si v pohodovej atmosfére môžete užiť až do začiatku hlavného programu. Od 9,00 bude k dispozícii aj zážitkové lietanie na lietadlách a vrtuľníkoch. K dobrej nálade bude vyhrávať FreeBand.

 

Vstupenky

Vstupenky na podujatie si zakúpite po východe z parkoviska, pred vstupom do areálu letiska alebo žrebovateľné vstupenky teraz a TU. 

 

Hygienické, zdravotné a organizačné zabezpečenie podujatia

Počas podujatia budú zabezpečené hygienické zariadenia. Zdravotná služba bude k dispozícii počas celého podujatia. Pitná voda bude zabezpečená prostredníctvom cisterien BVS, a.s. na viditeľnom mieste pred hangárom.

V prípade, že budete potrebovať pomoc – môžete ju hlásiť u moderátora alebo na tel.čísle 0903 474242

Prosíme návštevníkov, aby dodržiavali čistotu, bezpečnostné opatrenia  a pokyny organizátorov. Ďakujeme.

 

Phone: +421 0903 474 242, +421 0903 257 644
Hlavná 39, 900 90, Dubová